MiSolvencia privaatsuspoliitika

Veebisait www.misolvencia.es (edaspidi MiSolvencia) kuulub OÜ (edaspidi SHUTTLE99) aadressiga Sepapaja 6 Tallinn (Eesti).

Oleme teadlikud selle tähtsusest et meie kasutajad teaksid, mida nende andmetega alati tehakse isiklik Seetõttu käsitleme kõike väga hoolikalt ja läbipaistvalt teie privaatsuse ja turvalisuse osas. Selles mõttes me ei räpakalt kõik vajalikud meetmed kaitse tagamiseks meie kasutajate andmete kohta ja me kohustume parandada neid vastavalt kehtivatele seadustele ja seda tehnoloogilistele edusammudele toota Seda poliitikat saab rakendada ainult kogutud andmetele ja teabele meie jaoks

ANDMETE KAITSE PÕHITEAVE

Kokkuvõtvalt on allpool esitatud teave meie privaatsuspoliitika Allpool leiate selle laiendatud ja, kui teil oli kahtlusi või soovid meile midagi pakkuda, võite alati võtke meiega ühendust järgmisel e-posti aadressil informacion@misolvencia.es . Meil on hea meel teid aidata.

                                                 

VASTUTAB TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

SHUTTLE99 OÜ

KÄITLEMISE EESMÄRK

Meie teenuste haldamine ja pakkumine   finantsalane võrdlus ja kaubanduslik uurimine ning rakenduste haldamine   Kasutaja maksevõime ja maksmata jätmise aruanded

TÖÖTLEMISE ÕIGUSAKTID

Kasutaja taotlus ja nõusolek   andmete omanikud

HOOLDUSKOHAD

Samasse kuuluvad ettevõtted   gruppi, mida SHUTTLE99 ja finantsasutused ning koostööd tegevate finantsvahendajate \ t   Ravi juhid. väljaspool Euroopa Liitu, mida haldab "Privacy Shield".

  

MEIE KASUTAJATE ÕIGUSED

Nad saavad juurdepääsu, parandada ja kustutada   andmed, samuti muud õiguslikult tunnustatud õigused, mis on üksikasjalikult kirjeldatud lisateabes.

TÄIENDAV TEAVE

1.- Kes vastutab teie andmete töötlemise eest?

SHUTTLE99 vastutab teie andmete töötlemise eest.

KONTAKTANDMED
Aadress: Sepapaja 6 - 15551 Tallinn, Eesti Telefon: +34 958 99 38 07
E-posti kontakt: informacion@misolvencia.es

2.- Milliseid isikuandmeid me kogume? Kust? Milline kasutamine me anname neile?

Seda peetakse isiklikuks informatsiooniks vastavalt eeskirjad, need andmed, mida üksinda või koos teistega lubame tuvastada või teha kindlaks tuvastatavad füüsilised isikud, näiteks nimi ja perekonnanimed, kontaktandmed, telefoninumber, e-post, andmed D.N.I./N.I.E. kohta, andmed selle ettevõtte kohta, kus ta töötab, konto number pank jne.

Kogutud kasutajate andmed veebisaidilt on need, mis on kindlasti vajalikud meie tegevus: võrrelge ja aidake meie töölevõtmise protsessi nende ettevõtete finantstoodete kasutajad, kellega me koostööd teeme ja mis tegutsevad Hispaanias, sõltuvalt nende profiilist ja vajadustest.

Meie kasutajad annavad meile oma andmed vabatahtlikult, registreerudes meie veebisaidil või muul viisil, näiteks telefonikõne kaudu e-posti teel või muudel veebilehtedel, kus MiSolvencia teenused.

SHUTTLE99 jätab endale õiguse kasutada teabe privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel teised:

    
 • Pettuste ennetamine.
 •   
 • Identiteedi kontroll.
 •   
 • Krediidiolukorra kontrollimine kasutaja.
 •   
 • Laenutaotluste hindamine.
 •   
 • Tasumata võlgade sissenõudmine.
 •   
 • Uurige kasutaja eelistusi pakkuda teile kaupu ja teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda.
 •   
 • Finantstoodete kohta teabe saatmine nad kohanduvad kliendi omaduste ja vajadustega.
 •   
 • Pakkumiste saatmine erinevatel viisidel (telefon, e-post, SMS, postkast jne).
 •   
 • Paku kasutajale paremat teenust ja rahuldada teie vajadused.
 •   
 • Jälgige taotletud teenuseid.
 •   
 • Hoidke teid kursis soovitud teenustega.
 •   
 • Turu-uuringud.

Parema teenuse pakkumiseks on vajalik et kliendi andmeid töödeldakse koos teiste failide andmetega. Reitinguagentuurid (näiteks ASNEF-EQUIFAX ja EXPERIAN) võiksid seda teha pakkuda meie andmebaasis salvestatud klienditeavet.

MiSolvencia kasutab statistikat selle kasutamise kohta saidil (näiteks Google Analyticsi ja Google AdWordsi kogutud). Need andmed MiSolvencia kogub ja töötleb automaatselt ning võib olla kolmandatele isikutele analüüsimiseks. Need andmed sisaldavad lehekülgi külastatud, külastuse aeg, teave navigeerija kohta, aadress IP, juurdepääsuaeg, veebilehtede aadressid, mille kaudu kasutaja jõuab MiSolvenciasse, külastatava lehe parameetrid (nagu UTM parameetrid) ja muud sarnase iseloomuga andmed.

MiSolvencia võib kasutada ka seda inimesed, kes suhtlevad erinevate vahenditega (telefon, e-post, võrgud) sotsiaalsed) ja ka need, mis loovad Mõned seosed või seostuvad MiSolvenciaga sotsiaalsete võrgustike kaudu, et parandada teenust ja pakkuda asjakohasemat teavet (teenused või kolmandatelt isikutelt) kliendile.

MiSolvencia nõustub mitte koguda tarbetuid andmeid oma klientide või kasutajate kohta, et nendega toime tulla äärmise hoolsusega isiklikku laadi teave hõlbustada ja järgida mis tahes andmetöötlusfaasi kohustus säilitada salajasus.

Me võime ka teie andmeid kasutada olemasolevate või tulevikus, et avastada teisi meie tooteid, mida saab huvi hinnata krediidi- ja kindlustusriske, korraldada, rahastada ja haldab kindlustust ja protsessi nõudeid; tuvastada, pettuste, rahapesu ja muude kuritegude ennetamine, avastamine või selle vastu võitlemine; teostada muid regulatiivseid kontrolle; hoiab teid kursis teie laen; turu-uuringute ning toodete ja teenuste jaoks Pakume kolmandatele isikutele.

3.- Kui kaua me säilitame oma kasutajad?

MiSolvencia hoiab kasutajaandmeid samal ajal, kui ta oma laenu annab kui kasutaja ei ole taotlenud nende kustutamist ja säilitamise ajal vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

MiSolvencia kohustub säilitama ja säilitama isikuandmeid, mida kasutajad annavad meile konfidentsiaalsuse, tagades selle turvalisuse samamoodi ja vältides kolmandate isikute juurdepääsu.

MiSolvencia võib avaldada pädevatele ametiasutustele andmed isikuandmeid ja muud kättesaadavat ja nõutavat teavet nende arvutisüsteemide kaudu vastavalt sätetele õiguslikud ja regulatiivsed nõuded. Juhul, kui MiSolvencia võib olla Vastavalt teatud suhetest või kohustusest tulenevale vastutusele või lepingu täitmise või meetmete rakendamise kohta lepingueelseid isikuandmeid säilitatakse ajavahemiku jooksul. \ t õiguslikult kehtestatud aeg.

4.- Milline on õiguspärasus käsitleda andmete andmeid meie kasutajad?

Andmete käsitlemise õiguslik alus meie kasutajatest on nende enda nõusolek. Nende käsitlemine on vajalik selleks, et pakkuda neile nii soovitud teenust kui ka Rahalise iseloomuga toodete ja teenuste hilisem pakkumine.

Need töötlemisviisid ei sõltu jah, nii et ühel neist nõusoleku tühistamine ei too kaasa lahkumist.

5.- Millistele saajatele teie andmed edastatakse?

Meie kasutajate andmeid saab edastada nõutud teenuste haldamiseks sama grupi äriühinguid.

Lisaks edastab see kasutajaandmed kasutajale üksused ja finantsvahendajad, kellega ta on sõlminud lepingud koostöös ja neid koheldakse meie eelneva nõusolekuga kasutajatele, et pakkuda soovitud teavet hüvitise andmine või pakkumine.

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on klient Te ei ole kohustatud andma oma isikuandmeid ja / või andma selleks luba Kasutage MiSolvencia'le. Kliendil on õigus keelata isikuandmete kasutamine, seega on selle teabe edastamine kliendi poolt täielikult vabatahtlik Kinnitades oma nõusoleku, võtab klient endale kohustuse aktsepteerib automaatselt kõiki siin toodud tingimusi.

Kohe pärast kliendi saatmist Teie taotlus saada maksejõulisuse või maksmata jätmise aruanne on MiSolvencia on volitatud andma need isikuandmed ühele või mitmele finantsüksusele ja finantsvahendajad koos maksevõimega, et nad saaksid kasutajale rahalist pakkumist teha. Läbi edastab taotluse MiSolvencia kaudu, nõustub klient kõik selle poliitika põhimõtted, võimaldades seega MiSolvenciaol või selle finantsüksustel koostööd tegevate finantsvahendajate vahel kasutajaga, kasutades e-posti aadressi ja numbrit telefoni teel, et taotlust kõige paremini töödelda ja oma teenuseid pakkuda Sobib kasutajale. MiSolvenciase liikmed reserveerivad õigus kontrollida ja hinnata Kasutaja finantsolukorda MiSolvencia ei paku iseenesest mingeid finantsteenuseid.

Selleks on vaja, et selle omanik oleks andmed aktsepteerivad eraelu puutumatuse ja andmete töötlemise tingimusi. \ t üksused, millega MiSolvencia on koostöölepingud vormistanud. Veebisaidil http://misolvencia.es/politicas-privacidad-affiliates.html saate tutvuda erinevate privaatsuspõhimõtetega MiSolvencia töötajad või tütarettevõtjad. Kolmandate isikute veebisaitide privaatsuspoliitika ei ole MiSolvencia, seega kliendi ülesanne Peaksite hoolikalt üle vaatama veebisaitide privaatsuspoliitikat seotud meie.

Finantsüksused, kellele me anname isikuandmeid, eelnevalt nõusolekul ja järgides nende omanike juhised, jätkavad nad taotluse / uuringute uurimist saadud. Nad teevad seda vastavalt kriteeriumidele, mille nad on kehtestanud turustamist ja võib tutvuda suhteliste failidega maksekohustuste täitmisele või rikkumisele vastavalt nõuetele olemasolevad seadused.

MiSolvencia võib töötada kolmandate riikide raviteenuse pakkujatega jaotises "Privaatsus" Shield ", mis aitab teil oma teenuste haldamisel a -. \ t-- tagatakse andmete privaatsus isegi väljaspool. \ t ELis.

6.- Kontaktid

Meie ja eespool nimetatud kolmandad isikud varem võime me kasutajaga ühendust võtta (välja arvatud juhul, kui tegemist on nr sõnaselgelt volitatud) telefoni, tekstisõnumi, Whatsup, traditsiooniline kiri, faks või automaatne sõnumside. Asjakohases jaotises samas dokumendis esitatakse kontaktide üksikasjad ja viisid kaubanduslikel ja turunduslikel eesmärkidel.

7. Andmete tõesus

Kasutaja peab täitma vormid ja anda MiSolvenciale tõeseid, täpseid, täielikke ja ajakohaseid andmeid. Igal juhul Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kaotsimineku või kahjustuse eest, otsese või kaudse kaudselt, mis võib olla põhjustatud teisele isikule, kui teave ja Esitatud andmed ei ole tõesed, täpsed, täielikud ja ajakohased.

MiSolvencia jätab endale õiguse jätta kõikidele pakutavatest teenustest välja kasutaja, kes on esitanud vale, ebatäpse, mittetäieliku ja mitte ajakohastatakse, ilma et see piiraks muid seaduses sätestatud meetmeid.

Veebisaidi kasutajad peavad olema inimesed vanuses ja olema täielikult koolitatud. Alla 18-aastased lapsed ei ole on volitatud meie teenuseid kasutama.

8.- Millised on meie kasutajate õigused, kui me oleme Kas annate oma andmed?

Igaühel on õigus saada kinnitus selle kohta, kas me tegeleme teie isikuandmetega MiSolvencia'is.

Huvitatud isikutel on õigus juurdepääsu oma isikuandmetele, taotleda nende parandamist, kui need on ebatäpne või nende kustutamine, kui muu hulgas ei ole need enam vajalikud eesmärkidel, milleks need koguti.

Teatud tingimustel huvitatud isikud võivad taotleda oma andmete töötlemise piiramist. \ t kelle puhul säilitame ainult selle kasutamise või kaitsmise nõuded

Kasutaja ja tema põhjustel konkreetne olukord, võib teie andmete töötlemise vastu olla. Sellisel juhul peatub MiSolvencia ravida andmeid, välja arvatud kaalukaid seaduslikke põhjusi, või harjutusi või võimalike nõuete kaitsmine takistab seda.

Nende õiguste kasutamine võib olla toimige hästi, kui lähete misolventsile järgmiselt:

E-posti teel: aadressile informacion@misolvencia.es, on täpne, et nad lähevad sama posti suunas, millega see oli loonud teie kasutaja.

E-posti aadress varem mainitud ettevõtte aadressil.

9. Küpsiste poliitika veebisaidil.

Küpsiste kasutamine

Me kasutame küpsiseid, et analüüsida meie kasutust kasutaja (te) veebisaidi, nende liikluse ja kasutaja käitumise külastusi. Meie partnerid või partnerid saavad küpsiseid kasutada ka arendada käitumismudeleid kaubanduslikel ja turunduslikel eesmärkidel. Leheküljed SHUTTLE99 kohta OÜ külastab kasutaja arvutisse küpsiseid, et neid tarnida teavet teie külastuste kohta, mis aitavad pakkuda sobivamat teenust ja kohandatud kasutajate vajadustele.

Peaaegu kõik brauserid võimaldavad seda kasutada küpsised ja aktsepteerivad need automaatselt, kui ei ole teisiti märgitud brauseri konfiguratsiooniosa, mille kaudu saate muuta sellisel juhul eelistusi.

Kui kasutaja keeldub nõustamast küpsiseid, ei ole võimalik tagada meie kasutajate kogemusi meie veebisaidi piisav kasutamine, mis võib mõnel juhul olla katkestada või olla tavalisest aeglasem.

Küpsised on anonüümsed: nad ei talleta paroolid või külastajate identiteedi andmed samamoodi seotud finantstegevusest või eelistustest, mis võivad olla seotud konkreetse kasutajaga või tema identiteediga.

Me kasutame anonüümseid andmeid ja seadistame meie kasutajad ja / või kliendid, et paremini mõista meie käitumist veebisaidil, ärilistel eesmärkidel ning kasutaja ja / või kasutaja kogemuse parandamiseks klient, samuti veebisaidi täiustamine. Need andmed on võib hõlbustada kolmandaid isikuid (näiteks turundus- ja reklaamifirmad), \ t ilma isikuandmete või teabe lisamiseta võimaldab kliente ja / või kasutajaid tuvastada.

Kui kasutaja ei soovi kasutada küpsised, peate järgima siin näidatud protsessi, võttes arvesse seda protsess ei kehti meie partnerite (partnerite) poolt kasutatavate küpsiste kohta.

Laiendatud teave küpsiste kohta

Lisateabe saamiseks küpsiste kasutamine ja nende kasutamine, võite külastada seda lehte Interaktiivse reklaami büroo veebileht, nendele spetsialiseerunud organisatsioon küsimusi.

Kas küpsiseid on võimalik blokeerida ja / või kustutada?

valdav enamus tänapäevastest brauseritest lubada kasutaja eelistuste muutmist küpsiste osas Mida saate lubada, blokeerida ja / või kustutada teie arvutisse installitud küpsiseid meeskond igal ajal.

10. Privaatsuspoliitika pädevus

MeSolvencia veebisaidil kinnitame meie klientide esitatud isikuandmete täielik kaitse ja / või kasutajatele.

SHUTTLE99 osas igal ajal klientide ja / või kasutajate andmete konfidentsiaalsust, \ t tegevusi kooskõlas sätetega ja kehtestatud korras Eesti kehtivate riiklike õigusaktidega ANDMEKAITSE AKTI ISIKLIK (IKS) , ELEKTROONILISTE TEHNIKA ÕIGUS (ESS) ja EUROOPA PARLAMENDI MÄÄRUS (EL) 2016/679 NÕUKOGU JA NÕUKOGU , 27. \ Taprill 2016, mis käsitleb. \ T isikuandmete töötlemisel ja isikuandmete töötlemisel nende andmete vaba ringlusse ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / CE (ANDMETE KAITSE ÜLDSÄTTED - RGPD) .

RGPD jõustus 05/25/2016 ja selle tõhus rakendamine Eestis pärast üleminekuperioodi kaheaastane, toimub 25. maist 2018.

Sarnaselt on ka SHUTTLE99 Andmed, mis on kogutud Hispaania territooriumil elavatelt kasutajatelt Finantsvahendusteenuste osutamiseks on see nii -. \ t-- tingimusel, et täielikult järgitakse kehtivaid Hispaania õigusakte ja. \ t Isikuandmete kaitse, ühiskonna teenuste kohta teabe ja elektroonilise kaubanduse kohta ning eeskirjad, mis on seotud tarbijate ja tarbijate kauglepingute sõlmimine ja / või. \ t teenused veebilehtede kaudu:

SHUTTLE99 on rakendanud kõik kehtivates õigusaktides nõutud turvalisust ja kasutab tehnilisi ja \ t Usaldusväärsed turvavahendid kadumise, maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks muutmine, vargus ja loata juurdepääs isikuandmetele. \ t kasutajaid.